Základní škola Praha Petrovice

Škola

Rodiče našich žáků a žákyň, případně jiní zájemci, mohou své žádosti, připomínky, stížnosti sdělit hospodářce školy Markétě Marićové (budova v ulici Dopplerova - Bellova), telefon: 274861548, email: marketa.maricova@zsprahapetrovice.cz.

Samozřejmě je možné obracet se také přímo na jednotlivé pedagogické pracovníky v obou budovách školy – ideální je po předchozím domluvení schůzky.

Kdykoliv je možno obrátit se přímo na ředitelku školy (ředitelna je v budově Dopplerova - Bellova), telefon 274861548, e-mail: iveta.reznickova@zsprahapetrovice.cz.

Jídelna

Telefon do školní jídelny: 274860845, vedoucí školní jídelny paní Marie Nováková.

Přístup přes WWW: www.strava.cz (číslo jídelny 4279)

E-mail: jidelna@zsprahapetrovice.cz

Pedagogičtí pracovníci Základní školy Praha-Petrovice

Mgr. Iveta Řezníčková, ředitelka školy - iveta.reznickova@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Petr Zeman, zástupce ředitelky školy - petr.zeman@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Dana Němcová, statutární zástupkyně ředitelky školy - dana.nemcova@zsprahapetrovice.cz

PaedDr. Iva Paloučková, zástupkyně ředitelky školy- iva.palouckova@zsprahapetrovice.cz

Markétě Marićová, hospodářka a ekonomka školy- marketa.maricova@zsprahapetrovice.cz

Marie Nováková, vedoucí školní jídelny- jidelna@zsprahapetrovice.cz

Alena Kováříková, vedoucí školní družiny - alena.kovarikova@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Anna Dvořáková - anna.dvorakova@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Irena Melicharová - irena.melicharova@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Monika Humhalová - monika.humhalova@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Anna Procházková - anna.prochazkova@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Drahomíra Bukvová - draha.bukvova@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Jana Židův - jana.ziduv@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Dana Kosová - dana.kosova@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Bohumila Foltýnová - bohumila.foltynova@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Marcela Karásková - marcela.karaskova@zsprahapetrovice.cz

Bc. Radoslava Winterová - radoslava.winterova@zsprahapetrovice.cz

Ing. Lenka Říhová - lenka.rihova@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Jan Martínek, Ph.D. - jan.martinek@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Martin Vachl - martin.vachl@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Lenka Kasanová - lenka.kasanova@zsprahapetrovice.cz

PaedDr. Jana Jelínková - jana.jelinkova@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Veronika Balíčková - veronika.balickova@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Jana Gabašová - jana.gabasova@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Kateřina Mašková - katerina.maskova@zsprahapetrovice.cz

Zuzana Zikánová - zuzana.zikanova@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Monika Görischová - monika.gorischova@zsprahapetrovice.cz

Bc. Jitka Štiková - jitka.stikova@zsprahapetrovice.cz

Bc. Monika Buberlová - monika.buberlova@zsprahapetrovice.cz

Ing. Tereza Blechová - tereza.blechova@zsprahapetrovice.cz

Jitka Vondrová - jitka.vondrova@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Markéta Pospíšilová - marketa.pospisilova@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Michaela Dočekalová - michaela.docekalova@zsprahapetrovice.cz

Miroslava Tesařová - miroslava.tesarova@zsprahapetrovice.cz

Michaela Kokšalová - michaela.koksalova@zsprahapetrovice.cz

Hana Lohnertová - hana.lohnertova@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Favzija Zázvorková - favzija.zazvorkova@zsprahapetrovice.cz

Bc. Zlata Danková - zlata.dankova@zsprahapetrovice.cz

Šárka Jarošová - sarka.jarosova@zsprahapetrovice.cz

Ing. Bc. Daniela Schneider Valentová - daniela.valentova@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Jan Baptista - jan.baptista@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Petra Tillová - petra.tillova@zsprahapetrovice.cz

Bc. Richard Sekerák - richard.sekerak@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Zina Kutová - zina.kutova@zsprahapetrovice.cz

Bc. Martin Damašek, M. A. - martin.damasek@zsprahapetrovice.cz

Alena Kováříková - alena.kovarikova@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Jiří Linhart - jiri.linhart@zsprahapetrovice.cz

Mgr. Tomáš Straka - tomas.straka@zsprahapetrovice.cz

Tetiana Tkach - tetiana.tkach@zsprahapetrovice.cz