Aktuality

Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

dle nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápis na ZŠ Praha-Petrovice se uskuteční v termínu 13. – 17. 4. 2020.

Zápisy budu organizované bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Pro bližší informace sledujte naše webové stránky


Mgr. Iveta Řezníčková

ředitelka školy

Výuka v době uzavření školy

Vážení rodiče, dovolte mi pár dalších informací

K výuce:

1) Všichni žáci bez výjimky by měli dostávat od svých učitelů zadání na práci doma ze všech předmětů (pokud tomu tak není, oslovte své třídní učitele nebo zašlete informaci na iveta.reznickova@zsprahapetrovice.cz).

2) Ke komunikaci s některými žáky (někdy prostřednictvím rodičů apod.) využívají v současnosti učitelé různé platformy dle svých možností (téměř všichni z domova, jen výjimky využívají zázemí školy): e-mail, telefon, Skype, Viber, WhatsApp, messenger, společný třídní mail, Google Classroom, Facebook, Instagram, ... A další jistě ještě přibydou. K využití jen Bakalářů, jež také nabízejí různé šikovné funkce pro e-learning, zatím sahat nechceme, byť některé školy je využívají, zvyšuje se tím nebezpečí průniku hackerů

3) Není možné, aby se všichni učitelé dopravovali do budovy školy a svoji práci konali v ní (nemáme k dispozici respirátory a roušky, někteří bydlí daleko od školy nebo patří do skupiny více ohrožených nebo sami pečují o své děti doma atd.)

4) Jen málo učitelů má zkušenosti konkrétně s výukou on-line (vyžaduje nejen technické a prostorové podmínky a schopnost „učit“, ale také schopnosti a dovednosti režiséra, scénáristy, maskéra, kameramana atd.). A také musíme respektovat, že ne každý učitel chce vystavit svoji tvář na Internetu.

5) Vzhledem k výše uvedenému předpokládáme, že i nadále budeme všem žákům posílat zadání úkolů v rozsahu „minimálního standardu“, a k tomu učitelé případně přidají dle svých možností a dle možností konkrétních dotčených žáků „něco navíc“

6) Pro ty z Vás, kteří máte tu možnost a chuť pracovat ještě víc, uvádíme pro inspiraci:

a) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut. https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

b) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in

https://www.matika.in/cs/

c) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

d) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.

https://skolakov.eu/

e) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

f) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).

https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/…

g) Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem. https://www.skolasnadhledem.cz/

h) http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/novinky-ze-studia/402974-kdyz-se-nesmi-do-skoly-skola-prijde-domu-za-malymi-skolaky-i-studenty-ktere-cekaji-prijimacky/?fbclid=IwAR1RLSkAk84NF3lFQYj9_n-T7ndgnjpqtrhwQ95T8Cg3U5YMdjzmfytcgp8

i) Výuku 8 světových jazyků online pro děti a žáky zdarma naleznete na www.jazyky-online.info

Prosím všechny, aby při komunikaci s učiteli respektovali jejich soukromí a pokud je například oslovují telefonem, nečinili tak v časech mimo obvyklou dobu, tj. cca 9-17 hodin ve všední dny (samozřejmě s výjimkou extrémních situací nebo po předchozí domluvě).

Někteří si možná myslíte, že učitelé získali uzavřením školy dovolenou navíc, ale opak je pravdou. Mnozí mají nyní více práce, než když si „jen“ v konkrétní hodině, s využitím všech dostupných pomůcek, odučili všechny žáky naráz.

K uzávěře sportovišť:

Jak jsme již informovali, platí nyní úplný zákaz vstupu na všechna sportoviště v areálu školy. Prosím dodržujte tento zákaz!

Ke školám v přírodě:

Při rušení škol v přírodě, které jsou většinou plánované na období konec května/červen, jsme se setkali z různými reakcemi ze strany poskytovatelů. S některými nebyl problém, někteří nám nabídli náhradní termíny v příštím školním roce, ale někteří po nás požadovali storno poplatky. Za těchto okolností považujeme za rozumnější zatím tyto nerušit a počkat, jaké podmínky nastanou. Pokud budou školy v přírodě zakázány, měli by plátci dostat zálohy zpět v plné výši.

K potvrzování Formuláře „Žádost o ošetřovné ...“

pro zaměstnavatele budeme Žádosti i nadále potvrzovat po celou dobu uzavření škol (pokud nedojde k zákazu vstupu i pro zaměstnance školy). Formulář nevyplňujte předem, obdržíte ho od nás. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu iveta.reznickova@zsprahapetrovice.cz; info@zsprahapetrovice.cz. K vyzvednutí bude na vrátnici školy vždy v době 8:00 – 12:00h. Při vyzvednutí je nutná nasazená rouška a dodržování bezpečné vzdálenosti od osob, které ve škole potkáte.

22. 3. 2020

Mgr. Iveta Řezníčková

ředitelka školy

Rozhodnutí vlády o ošetřovném

Vážení rodiče,

aby se rodiče menších školáků neocitli bez finančních prostředků, rozhodla se vláda mimořádným návrhem zákona časovou platnost vyplácení ošetřovného změnit, a to na dobu, po kterou bude zákaz školní docházky platit. Současně také rozhodla o zvýšení věkové hranice dětí z 10 na 13 let.

Mgr. Iveta Řezníčková

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení (školy)

Pokud budete potřebovat pro svého zaměstnavatele Žádost o ošetřovné, kontaktujte prosím emailem vedení školy:

info@zsprahapetrovice.cz

iveta.reznickova@zsprahapetrovice.cz

marketa.maricova@zsprahapetrovice.cz

Tuto žádost Vám připravíme k vyzvednutí.

Iveta Řezníčková

ředitelka školy

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd proběhne 15. a 16. 4. 2020 vždy v době od 14:00 - 17:00 hodin. Níže naleznete dokumenty týkající se zápisu.

Zrušení výuky na základních školách

Vážení rodiče,

vzhledem k vývoji epidemie v Evropě vláda ČR rozhodla s účinností od 10. března od 18:00 hodin o zákazu osobní přítomnosti žáků na základních školách.

Z tohoto důvodů ruším výuku na ZŠ Praha Petrovice od středy 11. 3. 2020 do odvolání.

Mgr. Iveta Řezníčková

ředitelka školy

Ředitelské volno 31.3.2019

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, vyhlašuji ředitelské volno na 31. 3. 2020.

Důvodem je přerušení dodávky vody v budově Dopplerova 351.

Školní jídelna v tento den NEVAŘÍ!

Pro všechny žáky bude (v případě zájmu) v provozu školní družina v budově Edisonova ve zkrácené provozní době 7:00 – 15:00h.

Mgr. Iveta Řezníčková

ředitelka školy

Zrušení návštěvy divadelního představení

Vážení rodiče,

v rámci prevence a dodržování doporučení Vám chceme sdělit, že jsme se rozhodli zrušit návštěvu divadelního představení ve středu 11. 3. 2020 a filmovou projekci V síti v pátek 13. 3. 2020.

Jistě naše rozhodnutí pochopíte. Výuka pro žáky bude probíhat v nezměněné podobě.

V souvislosti s tím Vám také sdělujeme, že:

· se řídíme veškerými doporučeními MŠMT a MZ ČR,

· žáky upozorňujeme na zásady dodržování hygienických pravidel,

· do tříd a na toalety umisťujeme desinfekční prostředky.

Moc děkujeme za součinnost a za Váš zájem společně s námi Vaše děti pravidelně informovat, odpovídat jim na jejich všechny dotazy a nevyvolávat v nich obavy a paniku.

Mgr. Iveta Řezníčková

ředitelka školy

AKTUÁLNĚ KE KORONAVIRU

Vážení rodiče, jak jste jistě zaregistrovali v médiích - ministerstvo zdravotnictví svým opatřením nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se vrátí od 7. března 2020 z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se telefonicky spojili se svým praktickým lékařem. Tento lékař pak automaticky rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dnů.

Pokud osoby s trvalým pobytem v ČR přicestují z oblastí mimo Itálii, doporučuje ministerstvo zdravotnictví, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav, zejména příznaky počínajícího respiračního onemocnění. V případě výskytu těchto příznaků zůstanou tyto osoby doma a neprodleně telefonicky kontaktují svého praktického lékaře.

Prosíme proto, dodržujte výše uvedená nařízení.

Mgr. Iveta Řezníčková

ředitelka školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

vzhledem k nastalé situaci se šířícím se koronavirem Vás žádáme o součinnost a o zodpovědný přístup, zaručující v maximální míře ochranu zdraví dětí i pedagogů.

Pokud jste během jarních prázdnin navštívili se svými dětmi zasažený region (zasažené oblasti viz zejména https://www.mzv.cz/jnp/, http://www.mzcr.cz/, http://www.hygpraha.cz/), žádáme Vás o neprodlené oznámení této skutečnosti.

V případě, že jste pobývali ve virem zasažené oblasti a při jakémkoliv podezření z nákazy, byste měli kontaktovat ihned svého lékaře (nejlépe telefonicky), nebo se obrátit na hygienickou stanici, nebo přímo na epidemiologické centrum –kontakt:

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

773 782 856, 773 782 850, denně 9 - 20

Dále postupujte tak, jak Vám bude doporučeno. Pokud necháte své dítě v rámci karantény doma, pak bude samozřejmě omluveno.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Iveta Řezníčková

ředitelka školy

Ke Koronaviru

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

jistě ani Vám neunikly zprávy o nebezpečí Koronaviru. Nechci šířit možná trochu zbytečně dramatizované zprávy sdělovacích prostředků, ale určitě je na místě jednat s přiměřenou předběžnou opatrností. Dovoluji si Vás proto požádat, abyste – pokud Vaše dítě projeví sebemenší příznaky onemocnění (zvýšená teplota, tělesná slabost, kašel, rýma apod.) – nechali raději dítě několik dní doma. U těch, kteří byli v zahraničí (nebo jejich blízcí), zvláště.

Nejde o to, že se většina dětí i z případného onemocnění tímto současným Koronavirem (Covid-19) pravděpodobně bez problémů během několika dní vyléčí. Jde o to, zda při tom nenakazí někoho s oslabeným zdravím, pro koho to tak dobře dopadnout nemusí. Buďme proto, prosím, takto ohleduplní.

Děkuji za pochopení a vstřícnost.

28. 2. 2020

Iveta Řezníčková, řed. školy

Den otevřených dveří

DOD1.pdf

Školní jídelna přijme vyučenou kuchařku.

Školní jídelna při Základní škole Praha-Petrovice, Dopplerova 351, Praha 10-Petrovice, přijme od 1. 5. 2020 vyučenou kuchařku na plný pracovní úvazek.

Informace – telefon: 274860845.

Za nabídky předem děkujeme.

DOKONČENÍ STAVBY NOVÉHO VCHODU DO BUDOVY DOPPLEROVA 351

Informace pro všechny žáky, žákyně a jejich rodiče (zákonné zástupce) Základní školy Praha-Petrovice

Práce na dokončení stavby vchodu začnou dne 25. října 2019 (pátek před podzimními prázdninami) ve 14 hodin.

Školní družina a rodiče, kteří si jdou do družiny vyzvednout dítě, musí tento den od 14 hodin používat vedlejší vchod do budovy Dopplerova u učebny 1.A.

26. října až 30. října (od soboty do středy) je víkend, státní svátek a pro žáky podzimní prázdniny, škola je uzavřena.

Vchod do budovy Dopplerova u učebny 1. A musí používat všichni žáci a zaměstnanci školy ve dnech 31. října a 1. listopadu (čtvrtek a pátek po podzimních prázdninách) z budovy Dopplerova a z pavilonu.

Vchod do budovy Dopplerova přes atrium a kolem šaten Gymnázia Altis musí v těchto dvou dnech používat žáci a pedagogičtí pracovníci z budovy Edisonova, kteří jdou na oběd do školní jídelny.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Petr Zeman, ředitel školy, v. r., 17. 9. 2019

Řád školní jidelny

Provozní řád školní jídelny

Vážení rodiče,

v rámci prevence a dodržování doporučení Vám chceme sdělit, že jsme se rozhodli zrušit návštěvu divadelního představení ve středu 11. 3. 2020 a filmovou projekci V síti v pátek 13. 3. 2020.

Jistě naše rozhodnutí pochopíte.

Výuka pro žáky bude probíhat v nezměněné podobě.

V souvislosti s tím Vám také sdělujeme, že:

· se řídíme veškerými doporučeními MŠMT a MZ ČR,

· žáky upozorňujeme na zásady dodržování hygienických pravidel,

· do tříd a na toalety umisťujeme desinfekční prostředky.

Moc děkujeme za součinnost a za Váš zájem společně s námi Vaše děti pravidelně informovat, odpovídat jim na jejich všechny dotazy a nevyvolávat v nich obavy a paniku.

A ještě prosím stáhnout formuláře k zápisu. Pošlu Vám během dneškaúzítřka nové.

Děkuji


Mgr. Iveta Řezníčková

ředitelka školy

739 001 029