Dokumenty

Dokumenty k zápisu do prvních tříd

Formuláře ke stažení

Žádost o uvolnění ze školní docházky:

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Zápis - žádost o odklad

Zápis - žádost o předčasný vstup do školy

Zápis - Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání

Desatero pro rodiče

Školní rok 2019-2020

Organizace školního roku 2019 / 2020

Výuka v 1. týdnu školního roku 2019-2020

Pomůcky pro budoucí žáky 1. tříd, šk. rok 2019/20

Informace pro zákonné zástupce budoucích 1. tříd

Školní rok 2018 / 2019

Aktuální složení školské rady

Obecné dokumenty

GDPR - Informovaný souhlas zákonných zástupců

Plán dlouhodobé koncepce školy

Směrnice: Vnitřní organizační členění ZŠ... probíhá aktualizace

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠD

Školní řád

Školní řád - dodatek č.1 - 3.9.2018

Školní řád - dodatek č.2 - 28.08.2018

Školní řád - dodatek č.3 - GDPR - 3.9.2018

Školní řád - dodatek č.4 - 2.9.2019

Řád školní družiny

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školního hřistě

Plán primární prevence rizikového chování

Krizový plán při řešení šikany

Směrnice k organizaci a pořádání škol v přírodě a ozdravných pobytů

Směrnice: Pokyny k plavecké výuce

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních

Financování EU

MODERNIZACE SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRAHA-PETROVICE, ČÍSLO PROJEKTU CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000474

Spolufinancování EU - výzva 68

Šablony EU II

Ostatní dokumenty

Výroční zpráva za rok 2018 / 2019

Výroční zpráva 2017/2018

Procházení na disku