Schránka důvery
Ztracené děti
AMK Praha-Petrovice
Bakalari - Elektronicka žákovská knížka

Edisonova 40

Dopplerova 351

Dopplerova 351 - nový pavilon

Petrovice se vzdělávají

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Petrovice se vzdělávají“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006195, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

Celková výše podpory činí 941.044,- Kč.

Zobrazit plakát PDF

Na webové stránky byl přidán odkaz na elektronickou žákovskou knížku


Přístup naleznete zde nebo kliknutím na odkaz z ostatních stránek na pravé straně našich stránek pod ikonou:


Bakalari - Elektronicka žákovská knížka